Usługi ogrodnicze

Na potrzeby realizacji usług w zakresie utrzymania zieleni posiadam następujące wyposażenie:

kosiarkę spalinową
kosę spalinową
podkrzesywarkę (do przycinania gałęzi i konarów)
piłę (pilarkę) spalinową

Zakres moich usług w obszarze utrzymania zieleni:

Koszenie trawników
Przycinanie żywopłotów
Podkrzesywanie drzew – do wysokości ok. 3,5 metra
Wycinanie drzew
Likwidacja żywopłotów i krzewów